Sigman suuri opintokysely

In English below.

Morjensta vaan kaikille! Koronatilanteen toivottavasti hellittäessä nyt syksyn myötä siirrytään (ja on jo siirryttykin) varmasti etäopinnoista kohti erilaista lähi-/hybridiopetuksen aikaa. Nyt onkin loistava mahdollisuus kertoa, mitä ajatuksia poikkeusajan opinnoista on noussut mieleen ja ottaa kantaa siihen, miten matematiikkaa ja fysiikkaa opetetaan/opiskellaan jatkossa Oulun yliopistossa. Siksipä me opintovastaavat ollaan tehty kysely kaikille teille 2. vuoden ja sitä vanhemmille opiskelijoille (joilla on kokemusta poikkeus- ja/tai normaaliajasta), ja toivomme, että kaikki kävisitte siihen vastaamassa! Matematiikalle ja fysiikalle on omat kyselynsä tulosten kohdentamista varten, mutta voit vastata kumpaan tahansa/molempiin riippumatta pääaineestasi, kunhan olet opiskellut kyseisen aineen kursseja. Toivottavasti saamme mahdollisimman paljon vastauksia molempiin kyselyihin, jotta voimme viedä opiskelijoiden näkökulmaa mahdollisimman kattavasti eteenpäin tutkinto-ohjelman henkilökunnalle! Vastaamiseen kuluva aika riippuu siitä, kuinka paljon kommentteja eri asioihin haluaa esittää, mutta sitä kannattaa varata esimerkiksi 20 minuuttia. Vastausaikaa on maanantaihin 11.10. saakka. Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä allekirjoittaneisiin.

Matematiikan kysely: https://forms.gle/hHxFY989z7j84ri97
Fysiikan kysely: https://forms.gle/a9SKvVRzq4nHdz1E9

t. Tuomas Salo & Jere Koponen, matematiikan ja fysiikan opintovastaavat
(tuomas.salo@student.oulu.fi, jere.koponen1995@hotmail.com)

//

Hello everybody! Since hopefully the COVID-19 situation is getting better, during this autumn studies will transition (and have already transitioned) from distance education to normal/hybrid education in campus. Now is an excellent time to tell what thoughts have come to mind about education/studies during these exceptional times and have an influence on how mathematics and physics is taught in University of Oulu in the future. That's why we study representatives have made a questionnaire for all of the 2nd year and older students (who have experience from studies during COVID-19 and/or normal times) and we hope that all of you would answer our questions! Mathematics and physics have their own forms so that we can target the results better but you can answer either one or both regardless of your main subject if you have studied courses from that particular subject. Hopefully we will get lots of answers for both forms so that we can have as much data as possible from students' point of view to take forward to the staff of our study program. The time it takes to answer the form depends on how many comments you want to make but you should be prepared to spend for example 20 minutes on answering. The form is open until the 11th of October. If you have any questions or need the questions and other contents of the form in English, contact us study representatives.

Mathematics: https://forms.gle/hHxFY989z7j84ri97
Physics: https://forms.gle/a9SKvVRzq4nHdz1E9

BR, Tuomas Salo & Jere Koponen, study representatives of mathematics and physics
(tuomas.salo@student.oulu.fi, jere.koponen1995@hotmail.com)