Jäseneksi

Sigma-killan jäseneksi?

Sigma-killalla on neljä jäsentyyppiä: varsinainen jäsen, alumnijäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ja matemaattisten tieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijat. Jäseneksi liitytään maksamalla liittymismaksu (20 €), joka kattaa 7 vuoden jäsenmaksut. Tämän jälkeen maksetaan vuotuista jäsenmaksua (10€).

Alumnijäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat valmistuneet Oulun yliopistosta fysiikan tai matemaattisten tieteiden alalta. Alumnijäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen alumnijäsenmaksu (10€).

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen kannatusjäsenmaksu (20€)

Kunniajäseneksi kilta voi killan kokouksessa kutsua fysikaalisilla tai matemaattisilla aloilla ansioituneesti toimineen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen, eikä siitä makseta jäsenmaksua.

Liittyäksesi uudet liittymisohjeet tulevat myöhemmin.