Jäseneksi

Sigma-killan jäseneksi?

Sigma-killalla on neljä jäsentyyppiä: varsinainen jäsen, alumnijäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ja matemaattisten tieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijat. Jäseneksi liitytään maksamalla liittymismaksu (20 €), joka kattaa 7 vuoden jäsenmaksut. Tämän jälkeen maksetaan vuotuista jäsenmaksua (10€).

Alumnijäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat valmistuneet Oulun yliopistosta fysiikan tai matemaattisten tieteiden alalta. Alumnijäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen alumnijäsenmaksu (10€).

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla vuotuinen kannatusjäsenmaksu (20€)

Kunniajäseneksi kilta voi killan kokouksessa kutsua fysikaalisilla tai matemaattisilla aloilla ansioituneesti toimineen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen, eikä siitä makseta jäsenmaksua.

Liittyäksesi uudet liittymisohjeet tulevat myöhemmin ja ne näkyvät myös fuksikirjeessä.